Belkyra

Belkyra

Belkyra er et legemiddel som kan injiseres i fettet som permanent reduserer antallet fettceller. Belkyra er det første godkjente legemiddelet som brukes til denne type behandling. Stoffet som injiseres produseres naturlig i kroppen og hjelper med å lette nedbrytningen av fett. Siden vi ikke lager nye fettceller, gir Belkyra dermed en permanent fettreduksjon! Dette er et alternativ til kirurgi. Ofte kreves flere behandlinger for å komme helt i mål, det typiske er 2 til 4 behandlinger.

Hvor mye Belkyra som blir brukt og hvor mange behandlinger som trengs for optimalt resultat, vil avhenge av hvor mye fett det er under haken.

Konsultasjon før behandling:
Ved slik behandling er det viktig at man på forhånd har hatt en grundig konsultasjon med behandlende lege, for å sikre seg at denne type behandling passer for deg, og for å være mest mulig informert om forløpet som følger av behandlingen. En slik konsultasjon er i dette tilfellet obligatorisk og gjøres enten samme dag som behandlingen selv er tiltenkt, eller etter avtale før. Konsultasjonen koster 400kr.

Etter behandling: 
Eventuelle bivirkninger fra behandlingen ligner de ved andre injeksjonsbehandlinger. Det kan tilkomme lett hevelse, hudfargeforandring/blåmerke i forbindelse med selve innstikkene.
Etter behandlingen blir man raskt ganske hoven, dette er et tegn på at behandlingen virker! Fornemmelsen av fettreduksjonen kan oppleves som forbigående smertefull umiddelbart etter behandlingen, eventuelt som redusert følelse under hakepartiet, men dette er altså forbigående. Bivirkningene vil også avta etter hver behandling.


Virkning/effekt:
Synlig forbedring oppleves av de fleste etter 1 til 3 behandlinger. For noen vil flere behandlinger være nødvendig for optimalt resultat. Det bør gå minst 8 uker mellom hver behandling. Behandlingene avsluttes når kunden er fornøyd med resultatet.

Prisen bestemmes av mengde Belkyra som trengs, samt antallet behandlinger.

Kontakt


Depotgata 20

2000 Lillestrøm


Email: post@primebeautymd.no


Copyright @ All Rights Reserved