Migrene

Botoxbehandling ved kronisk migrene:

Botox fikk FDA-godkjenning den 15.10.2010 som en forebyggende behandling av hodepine hos voksne med kronisk migrene. Kronisk migrene definseres som hodepine > 15 dager per måned hvor minst åtte dager er med sikker migrene.

Injeksjonsbehandling med botox er ofte svært effektiv mot kronisk migrene.
Det antas at aktive muskler i øvre ansikt, hodebunn og/eller nakke kan fremkalle migreneanfall.
Ved injeksjonsbehandling, virker toxinet ved å passivisere de aktuelle muskelområdene, og resulterer i redusert og opphøring av migreneanfall så lenge behandlingen har effekt.

Forventet behandlingseffekt er ca. 4-6 måneder. Etter dette må behandlingen gjentas. Ny injeksjon settes vanligvis 3-4 ganger per år.

Selve prosedyren:
Prosedyren består av injeksjoner under huden på ulike steder i blant annet panne, tinning, bakhode, skulder og nakke - til sammen mellom 30-til 39stikk. Alternativt kan man sette ekstra doser på spesielt ømme punkter. 

For informasjon om behandlingen, dens effekt og forventet virkning er det obligatorisk med en konsultasjon i forkant av behandling. Konsultasjonstakst: kr500.

Eventuelle bivirkninger:
Eventuelle bivirkninger i form av lammelser i pannemuskelen/hengende øyelokk og svakhet/smerter i nakkemusklene kommer gjerne i løpet av en uke. Bivirkningene er forbigående, og man kan endre på dosen og innstikk-steder ved neste behandling. Dersom det ikke er en tydelig positiv effekt på hodepinen etter første injeksjon kan det være aktuelt å prøve en gang til etter minst 3 måneder.

HELFO:
Etter søknad kan man få dekket medikamentutgiftene fra det offentlige. Helfo dekker utgifter til behandling av kronisk migrene hvor andre profylaktisk behandlinger ikke har gitt tilfredsstillende effekt. I slike tilfeller sender legen inn søknad til Helfo om å få dekket behandlingen. For gjennomgang av relevante opplysninger og utfylling av slik søknad, er det obligatorisk med konsultasjon hos behandlende lege i forkant av prosedyre.