Svettebehandling

Botox ved hyperhidrose/overdreven svette:

Hyperhidrose er en svettetilstand som hos enkelte kan påvirke selvbilde, oppleves sjenerende og i visse tilfeller oppleves som hemmende i hverdagen.
Injeksjonsbehandling er den mest effektive og langvarige behandlingen mot denne tilstanden.
Hyperhidrose kan være arvelig, og i noen tilfeller skyldes sykdom, men vanligst er at det er en normalvariant.

Selve behandlingen: Foregår ved at man injiserer botox (20-30 stikk) som blokkerer for nervenes signal til svettekjertlene, slik at svetting reduseres. Ved Prime Beauty M.D. behandler vi axillær hyperhidrose, det vil si overdreven svette i armhuler.
Siden stoffet kun virker der det injiseres, er eventuelle bivirkninger som regel også kun lokale.

Varigheten av effekten er vanligvis fra 6-12 måneder.
Ved gjentatte behandlinger kan man oppleve at effekten holder lengre.

Bivirkninger:
er få og minimale. Behandlende lege vil informere om en liten infeksjonsrisiko fra selve innstikkene, da det er mange små injeksjonssår. Det er likevel sjeldent at behandlingen fører til infeksjon. Svie ved påføring av deodorant kan forventes.


Kontraindikasjoner:
Gravide, ammende og en del som lider av nevrologiske sykdommer skal ikke behandles med denne metoden.